Onze partners

Pro6com

Procesveiligheid en de integriteit van verschillende soorten installaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pro6com vult de expertise van InspectAID aan met hun expertise op het gebied van procesveiligheid (process safety) met HAZOP/LOPA studies, SIF design en SIL verificatie

RAVEN safety

Op milieukundig en compliance gebied werkt Meijer AMS samen met Raven Safety & Environment. Zij zijn expert als het gaat om compliance vraagstukken op BRZO en A-RI&E bedrijven en weten vaak complexe vragen snel te beantwoorden met praktische oplossingen. 

InspectAID

Na het opstellen van onderhouds- en inspectieplannen dienen deze ook uitgevoerd te worden. InspectAID heeft slimme tools en goed opgeleide en getrainde inspecteurs om inspecties op het gebied van leidingen, vaten, tanks en appendages uit te voeren. Deze resultaten worden weergegeven in dashboards en overzichten, welke door een Maintenance Engineer gebruikt worden om trends en verbetermogelijkheden te identificeren. 

Onze missie & visie

Meijer AMS legt de focus op het ondersteunen van zgn. asset owners bij het managen van installaties.

Hierbij staan een aantal zaken centraal voor een goed resultaat en prettige samenwerking:

  • Doelstellingen en mijlpalen zijn vooraf helder gedefinieerd
  • Pragmatische oplossingen voor complexe problemen
  • Een bedrijfsspecifieke aanpak en gebruik maken van wat er al is
  • Samenwerken met andere specialisten uit het netwerk van Meijer AMS om effectief het probleem op te lossen. Zie hiervoor ook onze partners
';
nl_NL